k.ú.: 666238 - Klíčov u Mrákova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553981 - Mrákov NUTS5 CZ0321553981
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 423 4388425
zahrada 203 117816
travní p. 526 3222231
lesní poz ostat.komunikace 1 5792
lesní poz 435 6591373
vodní pl. nádrž umělá 9 39676
vodní pl. rybník 2 1582
vodní pl. tok přirozený 2 1684
vodní pl. tok umělý 38 48416
zast. pl. společný dvůr 1 723
zast. pl. zbořeniště 4 1120
zast. pl. 313 155855
ostat.pl. dobývací prost. 31 33872
ostat.pl. jiná plocha 180 335474
ostat.pl. manipulační pl. 87 80914
ostat.pl. neplodná půda 177 288672
ostat.pl. ostat.komunikace 241 382714
ostat.pl. silnice 28 101204
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5
ostat.pl. zeleň 12 9488
Celkem KN 2714 15807036
Par. DKM 2714 15807036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 194
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
Celkem BUD 285
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 500
spoluvlastník 1120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.01.2017
KMD 1:1000 06.01.2017
DKM-KPÚ 21.07.2010 1:1000 23.07.2010 *)
THM-G 1:2000 01.04.1961 06.01.2017
THM-V 1:2000 01.04.1961 06.01.2017 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 06.01.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 30.09.2020 16:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička