k.ú.: 666203 - Klíčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538329 - Klíčany NUTS5 CZ0209538329
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21033 - Odolena Voda

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 267 3171752
zahrada 131 74595
travní p. mez, stráň 1 298
travní p. 25 33570
vodní pl. nádrž umělá 6 1959
vodní pl. tok přirozený 4 2487
vodní pl. tok umělý 9 4432
zast. pl. společný dvůr 7 328
zast. pl. zbořeniště 1 26
zast. pl. 210 126414
ostat.pl. dálnice 19 116294
ostat.pl. jiná plocha 53 84881
ostat.pl. manipulační pl. 62 208142
ostat.pl. neplodná půda 7 2960
ostat.pl. ostat.komunikace 99 48503
ostat.pl. silnice 25 99370
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9867
ostat.pl. zeleň 26 17870
Celkem KN 954 4003748
Par. KMD 954 4003748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 57
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 205
byt.z. byt 14
obč.z. byt 103
obč.z. j.nebyt 6
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 124
LV 302
spoluvlastník 543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2009
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 20.09.2020 22:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.