k.ú.: 666106 - Klenovice u Soběslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 563986 - Klenovice NUTS5 CZ0317563986
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 852 3093295
zahrada 255 149517
travní p. 237 544008
lesní poz les s budovou 12 563
lesní poz ostat.komunikace 2 4216
lesní poz 334 1482539
vodní pl. nádrž přírodní 1 1126
vodní pl. nádrž umělá 3 55074
vodní pl. tok přirozený 10 166801
vodní pl. tok umělý 9 10509
vodní pl. zamokřená pl. 7 11687
zast. pl. 466 106159
ostat.pl. dráha 2 46018
ostat.pl. jiná plocha 229 259619
ostat.pl. manipulační pl. 62 34421
ostat.pl. neplodná půda 8 9329
ostat.pl. ostat.komunikace 267 359263
ostat.pl. silnice 15 70468
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 14928
ostat.pl. zeleň 59 146391
Celkem KN 2878 6565931
Par. DKM 2878 6565931
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 122
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 107
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 462
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 655
spoluvlastník 916

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.08.2011 1:1000 19.08.2011 *)
DKM 1:1000 21.08.2009
ZMVM 1:2000 16.04.1986 19.08.2011 část 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1828 16.04.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 29.09.2020 06:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička