k.ú.: 666092 - Klenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546968 - Pluhův Žďár NUTS5 CZ0313546968
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 2613119
zahrada 35 27462
ovoc. sad 1 11620
travní p. 248 1022254
lesní poz 123 915906
vodní pl. nádrž umělá 1 1186
vodní pl. rybník 16 295086
vodní pl. tok přirozený 26 5828
vodní pl. tok umělý 27 11927
vodní pl. zamokřená pl. 3 8764
zast. pl. 75 49743
ostat.pl. jiná plocha 36 41330
ostat.pl. manipulační pl. 51 42577
ostat.pl. neplodná půda 8 6939
ostat.pl. ostat.komunikace 103 107221
ostat.pl. silnice 1 6460
ostat.pl. zeleň 9 3853
Celkem KN 1056 5171275
Par. KMD 1056 5171275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 72
LV 106
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2012
S-SK GS 1:2880 1828 18.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 17:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička