k.ú.: 666068 - Klenčí pod Čerchovem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553794 - Klenčí pod Čerchovem NUTS5 CZ0321553794
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 598 3031456
zahrada 317 146403
ovoc. sad 8 15109
travní p. 741 2648948
lesní poz 383 7106753
vodní pl. nádrž umělá 4 1542
vodní pl. rybník 9 83019
vodní pl. tok přirozený 3 2319
vodní pl. tok umělý 180 76293
vodní pl. zamokřená pl. 17 34026
zast. pl. zbořeniště 22 7156
zast. pl. 669 201745
ostat.pl. dráha 13 30990
ostat.pl. jiná plocha 233 154972
ostat.pl. manipulační pl. 88 68979
ostat.pl. mez, stráň 2 5686
ostat.pl. neplodná půda 107 97779
ostat.pl. ostat.komunikace 452 307560
ostat.pl. pohřeb. 3 5545
ostat.pl. silnice 66 166465
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 42206
ostat.pl. zeleň 38 33837
Celkem KN 3958 14268788
Par. DKM 3331 6955099
Par. KMD 627 7313689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 331
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 110
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 640
byt.z. byt 145
Celkem JED 145
LV 906
spoluvlastník 1287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.11.2018
DKM 1:1000 27.09.2013
KMD 1:1000 27.09.2013
THM-V 1:1000 01.04.1961 27.09.2013
S-SK GS 1:2880 1838 27.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 27.09.2020 06:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička