k.ú.: 666041 - Klečůvka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 411 1151013
zahrada 144 93211
ovoc. sad 2 7685
travní p. 226 398088
lesní poz 140 438968
vodní pl. tok přirozený 67 41786
zast. pl. společný dvůr 3 664
zast. pl. zbořeniště 3 410
zast. pl. 187 79063
ostat.pl. jiná plocha 28 30477
ostat.pl. manipulační pl. 55 86898
ostat.pl. neplodná půda 149 94606
ostat.pl. ostat.komunikace 83 137209
ostat.pl. silnice 1 37236
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3678
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1249
ostat.pl. zeleň 5 24229
Celkem KN 1506 2626470
Par. DKM 1506 2626470
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 102
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 172
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 313
spoluvlastník 622

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2004
THM-V 1:2000 01.10.1982 08.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1982 reambulace 1885


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 14.07.2020 09:47

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.