k.ú.: 666017 - Drasty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538311 - Klecany NUTS5 CZ0209538311
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21033 - Odolena Voda

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 1367682
zahrada 21 10471
ovoc. sad 6 186672
travní p. 3 49914
lesní poz 7 88163
vodní pl. nádrž umělá 3 8016
vodní pl. tok přirozený 3 2782
vodní pl. zamokřená pl. 1 10872
zast. pl. zbořeniště 3 4152
zast. pl. 32 23413
ostat.pl. jiná plocha 7 3530
ostat.pl. manipulační pl. 22 296603
ostat.pl. neplodná půda 4 9767
ostat.pl. ostat.komunikace 15 25365
ostat.pl. silnice 5 23879
ostat.pl. zeleň 1 8043
Celkem KN 150 2119324
Par. KMD 150 2119324
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 19
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 32
LV 23
spoluvlastník 32

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.04.2009
S-SK GS 1:2880 1842 06.04.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 26.09.2020 00:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička