k.ú.: 665983 - Kal u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 786838
zahrada 30 16444
travní p. 28 114416
vodní pl. nádrž přírodní 1 1361
vodní pl. tok umělý 27 10167
zast. pl. 35 14697
ostat.pl. dráha 1 1486
ostat.pl. jiná plocha 17 4964
ostat.pl. manipulační pl. 1 1392
ostat.pl. ostat.komunikace 54 25810
ostat.pl. silnice 30 31239
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2583
ostat.pl. zeleň 2 528
Celkem KN 358 1011925
Par. DKM 358 1011925
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 35
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 80
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2010
THM-G 1:2000 01.11.1977 26.11.2010
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 02:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.