k.ú.: 665975 - Luby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 444 1812838
zahrada 334 165919
travní p. 243 547662
lesní poz 44 2189380
vodní pl. nádrž umělá 5 2736
vodní pl. tok přirozený 64 40614
vodní pl. tok umělý 6 681
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. 534 150564
ostat.pl. dráha 7 54856
ostat.pl. jiná plocha 112 110182
ostat.pl. manipulační pl. 38 64458
ostat.pl. neplodná půda 70 34155
ostat.pl. ostat.komunikace 202 145342
ostat.pl. pohřeb. 1 2591
ostat.pl. silnice 183 97525
ostat.pl. skládka 3 543
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 25701
ostat.pl. zeleň 23 2306
Celkem KN 2317 5448055
Par. DKM 2317 5448055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 222
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 35
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 96
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 514
byt.z. byt 61
byt.z. garáž 40
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
obč.z. sk.bneb 6
Celkem JED 111
LV 535
spoluvlastník 780

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.12.2011
DKM 1:1000 09.06.2009
ZMVM 1:2000 01.08.1987 28.12.2011
THM-V 1:1000 01.04.1972 09.06.2009
S-SK GS 1:2880 1837 01.08.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.09.2020 01:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička