k.ú.: 665967 - Kosmáčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 812795
zahrada 33 38941
travní p. 74 203985
lesní poz 26 44623
vodní pl. nádrž umělá 3 1650
vodní pl. tok přirozený 1 737
zast. pl. společný dvůr 3 873
zast. pl. zbořeniště 1 119
zast. pl. 17 13624
ostat.pl. jiná plocha 14 5158
ostat.pl. manipulační pl. 16 3700
ostat.pl. neplodná půda 33 22216
ostat.pl. ostat.komunikace 92 28378
Celkem KN 510 1176799
Par. DKM 510 1176799
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 17
LV 48
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2006
ZMVM 1:2000 01.07.1989 28.11.2006
S-SK GS 1:2880 1837 01.07.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 01:40

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.