k.ú.: 665754 - Klášterská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579386 - Klášterská Lhota NUTS5 CZ0525579386
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 778770
zahrada 95 105776
travní p. 317 999446
lesní poz 60 766024
vodní pl. nádrž umělá 1 240
vodní pl. tok přirozený 16 70587
vodní pl. zamokřená pl. 8 8911
zast. pl. 142 44794
ostat.pl. dráha 1 47480
ostat.pl. jiná plocha 43 26528
ostat.pl. manipulační pl. 13 42438
ostat.pl. neplodná půda 24 17716
ostat.pl. ostat.komunikace 67 60510
ostat.pl. pohřeb. 1 1555
ostat.pl. silnice 11 32385
Celkem KN 869 3003160
PK 1 800
GP 4 17264
Celkem ZE 5 18064
Par. KMD 869 3003160
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 4
Celkem BUD 138
LV 169
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1841 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 13.08.2022 02:14

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.