k.ú.: 665754 - Klášterská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579386 - Klášterská Lhota NUTS5 CZ0525579386
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 949450
zahrada 71 58437
ovoc. sad 1 2558
travní p. 438 854128
lesní poz 94 757733
vodní pl. nádrž umělá 1 240
vodní pl. tok přirozený 18 70426
vodní pl. zamokřená pl. 12 8911
zast. pl. společný dvůr 1 79
zast. pl. 143 44686
ostat.pl. dráha 1 47480
ostat.pl. dálnice 1 129
ostat.pl. jiná plocha 41 25990
ostat.pl. manipulační pl. 31 54895
ostat.pl. neplodná půda 67 36538
ostat.pl. ostat.komunikace 94 61919
ostat.pl. pohřeb. 1 1555
ostat.pl. silnice 7 26849
ostat.pl. zeleň 1 1688
Celkem KN 1180 3003691
PK 2 6817
GP 7 39225
Celkem ZE 9 46042
Par. KMD 1180 3003691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 33
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 5
Celkem BUD 137
LV 167
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1841 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.07.2019 16:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.