k.ú.: 665720 - Klášterec nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580431 - Klášterec nad Orlicí NUTS5 CZ0534580431
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 4503710
zahrada 371 302195
ovoc. sad 12 18463
travní p. skleník-pařeniš. 1 21
travní p. 1344 5040319
lesní poz les s budovou 15 1111
lesní poz 707 6434362
vodní pl. nádrž přírodní 4 4208
vodní pl. nádrž umělá 69 148681
vodní pl. rybník 1 1332
vodní pl. tok přirozený 96 224440
vodní pl. tok umělý 4 1830
vodní pl. zamokřená pl. 10 7353
zast. pl. společný dvůr 6 1462
zast. pl. zbořeniště 45 7935
zast. pl. 671 162354
ostat.pl. jiná plocha 453 217397
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 438
ostat.pl. manipulační pl. 78 133951
ostat.pl. neplodná půda 6 3813
ostat.pl. ostat.komunikace 388 469024
ostat.pl. pohřeb. 2 5795
ostat.pl. silnice 8 74896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 26620
ostat.pl. zeleň 186 146749
Celkem KN 4875 17938459
EN 2 1412
PK 23 24750
Celkem ZE 25 26162
Par. DKM 2479 15524821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 272
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 178
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 649
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 29
LV 757
spoluvlastník 1075

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.05.2010 1:1000 16.08.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.07.2019 05:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.