k.ú.: 665622 - Klášterec nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563129 - Klášterec nad Ohří NUTS5 CZ0422563129
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 1504152
zahrada 730 314284
ovoc. sad 194 1904454
travní p. 222 761065
lesní poz les(ne hospodář) 20 928870
lesní poz 180 2585829
vodní pl. nádrž umělá 6 15915
vodní pl. tok přirozený 16 168046
vodní pl. tok umělý 11 18893
zast. pl. společný dvůr 50 7543
zast. pl. zbořeniště 21 5809
zast. pl. 1444 233274
ostat.pl. jiná plocha 198 93007
ostat.pl. manipulační pl. 121 141623
ostat.pl. neplodná půda 242 341664
ostat.pl. ostat.komunikace 331 319227
ostat.pl. pohřeb. 4 18177
ostat.pl. silnice 16 169649
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 60 109069
ostat.pl. zeleň 211 261313
Celkem KN 4288 9901863
Par. DKM 4288 9901863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 50
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb. 44
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 436
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 379
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 75
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 105
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb. 24
bez čp/če rod.rekr 88
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 35
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1389
byt.z. byt 1947
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 27
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 1980
LV 2176
spoluvlastník 3472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2009
DKM 1:1000 29.12.2006 část v 1:2880
THM-V 1:1000 01.04.1976 28.12.2006 část v 1:2000
S-SK GS 1:2880 1842 31.03.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 19.09.2020 05:17

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.