k.ú.: 665606 - Klášterec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540510 - Olšany NUTS5 CZ0715540510
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 81547
zahrada 140 64653
travní p. 106 302529
lesní poz 164 1442997
vodní pl. nádrž přírodní 2 773
vodní pl. tok přirozený 23 17927
zast. pl. společný dvůr 1 325
zast. pl. zbořeniště 1 63
zast. pl. 137 57271
ostat.pl. jiná plocha 24 17136
ostat.pl. manipulační pl. 19 30398
ostat.pl. neplodná půda 99 88994
ostat.pl. ostat.komunikace 53 22202
ostat.pl. pohřeb. 3 4965
ostat.pl. silnice 9 28561
Celkem KN 827 2160341
Par. KMD 827 2160341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 85
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 133
LV 134
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.05.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.08.2019 02:23

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.