k.ú.: 665495 - Klášter u Nepomuka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557897 - Klášter NUTS5 CZ0324557897
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 5074733
zahrada 160 183662
travní p. 116 1157526
lesní poz les(ne hospodář) 3 305573
lesní poz 45 788874
vodní pl. nádrž umělá 13 20200
vodní pl. rybník 9 70752
vodní pl. tok přirozený 26 84948
vodní pl. zamokřená pl. 8 67889
zast. pl. společný dvůr 9 24958
zast. pl. zbořeniště 16 3151
zast. pl. 308 107234
ostat.pl. dráha 3 23431
ostat.pl. jiná plocha 71 140283
ostat.pl. manipulační pl. 13 80302
ostat.pl. neplodná půda 81 92632
ostat.pl. ostat.komunikace 130 251813
ostat.pl. pohřeb. 1 645
ostat.pl. silnice 27 134532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5936
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1075
ostat.pl. zeleň 6 15660
Celkem KN 1144 8635809
PK 834 4367333
GP 65 710138
Celkem ZE 899 5077471
Par. DKM 579 1607156
Par. KMD 9 170514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 114
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 74
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 6
Celkem BUD 301
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 393
spoluvlastník 545

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2022 Lesní celky
DKM-KPÚ 1:1000 15.06.2022 intravilán
THM-V 1:1000 15.05.1970
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 09.08.2022 01:27

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.