k.ú.: 665444 - Klánovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 298691
zahrada 925 771305
travní p. 53 114195
lesní poz 66 3221348
vodní pl. nádrž umělá 10 12007
vodní pl. rybník 5 10392
vodní pl. tok přirozený 6 5128
vodní pl. zamokřená pl. 8 17709
zast. pl. společný dvůr 2 641
zast. pl. zbořeniště 3 74
zast. pl. 1706 241804
ostat.pl. dráha 7 84259
ostat.pl. jiná plocha 236 92046
ostat.pl. manipulační pl. 17 16828
ostat.pl. neplodná půda 3 2620
ostat.pl. ostat.komunikace 242 423604
ostat.pl. silnice 2 2805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 74003
ostat.pl. zeleň 463 507427
Celkem KN 4005 5896886
Par. DKM 4005 5896886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 484
č.p. byt.dům 21
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 26
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 502
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 160
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 275
bez čp/če jiná st. 123
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 9
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 1688
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 166
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 43
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 17
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 238
LV 1652
spoluvlastník 2385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2015
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.07.2015 měřítko: 1:2000 a 1:1000
S-SK GS 1:2880 1824 29.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 19.09.2020 05:30

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.