k.ú.: 665436 - Štít - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570168 - Klamoš NUTS5 CZ0521570168
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 1207303
zahrada 77 39885
ovoc. sad 3 11649
travní p. 50 231477
lesní poz ostat.komunikace 2 1651
lesní poz 58 3910766
vodní pl. nádrž umělá 4 504853
vodní pl. rybník 2 36958
vodní pl. tok přirozený 13 18292
vodní pl. tok umělý 4 5338
vodní pl. zamokřená pl. 4 1418
zast. pl. 70 29614
ostat.pl. dobývací prost. 14 604589
ostat.pl. jiná plocha 15 196487
ostat.pl. manipulační pl. 2 4731
ostat.pl. neplodná půda 1 47
ostat.pl. ostat.komunikace 33 59627
ostat.pl. silnice 7 28015
ostat.pl. zeleň 4 4964
Celkem KN 678 6897664
Par. KMD 678 6897664
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 69
LV 147
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.08.2012
S-SK GS 1:2880 1841 13.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 20:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.