k.ú.: 665428 - Klamoš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570168 - Klamoš NUTS5 CZ0521570168
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 435 3914648
zahrada 196 102441
ovoc. sad 33 69054
travní p. 23 43546
lesní poz 18 2146931
vodní pl. nádrž přírodní 1 1412
vodní pl. nádrž umělá 4 11097
vodní pl. rybník 1 6550
vodní pl. tok přirozený 16 28958
vodní pl. tok umělý 1 1657
vodní pl. zamokřená pl. 1 1332
zast. pl. společný dvůr 5 686
zast. pl. 192 108031
ostat.pl. dobývací prost. 1 1127
ostat.pl. dálnice 4 153094
ostat.pl. jiná plocha 52 57995
ostat.pl. manipulační pl. 12 44374
ostat.pl. neplodná půda 10 2304
ostat.pl. ostat.komunikace 88 179921
ostat.pl. pohřeb. 1 1648
ostat.pl. silnice 10 52619
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 649
ostat.pl. zeleň 5 10704
Celkem KN 1110 6940778
Par. DKM 1110 6940778
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 113
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 181
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 303
spoluvlastník 457

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2009
DKM-KPÚ 15.05.2007 1:1000 12.06.2007 *) extravilán KPÚ-72%
ZMVM 1:2000 01.11.1981 12.06.2007
THM-V 1:2000 01.04.1961 25.06.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 16.07.2019 12:37

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.