k.ú.: 665401 - Kladruby u Teplic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567604 - Kladruby NUTS5 CZ0426567604
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 1770945
zahrada 126 98093
travní p. 39 141079
lesní poz 23 333593
vodní pl. nádrž umělá 1 5913
vodní pl. tok přirozený 4 4425
vodní pl. zamokřená pl. 3 18183
zast. pl. společný dvůr 1 2810
zast. pl. zbořeniště 1 914
zast. pl. 220 60786
ostat.pl. jiná plocha 53 63030
ostat.pl. manipulační pl. 5 6852
ostat.pl. neplodná půda 31 128488
ostat.pl. ostat.komunikace 48 98231
ostat.pl. silnice 7 104287
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9903
ostat.pl. zeleň 12 25312
Celkem KN 698 2872844
Par. DKM 698 2872844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 122
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 218
LV 225
spoluvlastník 269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2012
DKM-KPÚ 29.06.2012 1:1000 29.06.2012 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 27.11.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 25.09.2020 06:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička