k.ú.: 665371 - Milevo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:374616662

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560928 - Kladruby NUTS5 CZ0327560928
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 1818207
zahrada 35 22063
travní p. 60 803420
lesní poz 153 3953714
vodní pl. nádrž umělá 4 6550
vodní pl. rybník 1 1545
vodní pl. tok umělý 8 10767
vodní pl. zamokřená pl. 5 4613
zast. pl. zbořeniště 3 459
zast. pl. 56 34212
ostat.pl. jiná plocha 37 54969
ostat.pl. neplodná půda 39 59980
ostat.pl. ostat.komunikace 64 120702
ostat.pl. silnice 8 33194
ostat.pl. zeleň 10 85769
Celkem KN 533 7010164
Par. DKM 533 7010164
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 55
LV 60
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2008
DKM-KPÚ 28.11.2003 1:1000 17.12.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1838 27.06.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.10.2019 10:01

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.