k.ú.: 665304 - Přebudov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557862 - Kasejovice NUTS5 CZ0324557862
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 285225
zahrada 51 19353
travní p. 191 446099
lesní poz 59 446388
vodní pl. nádrž umělá 1 442
vodní pl. rybník 1 28737
vodní pl. tok přirozený 3 656
vodní pl. tok umělý 1 320
vodní pl. zamokřená pl. 4 8302
zast. pl. 50 11494
ostat.pl. jiná plocha 35 35318
ostat.pl. manipulační pl. 3 1011
ostat.pl. neplodná půda 18 7844
ostat.pl. ostat.komunikace 24 16767
ostat.pl. silnice 4 11906
ostat.pl. zeleň 1 254
Celkem KN 514 1320116
Par. DKM 29 53580
Par. KMD 485 1266536
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 50
LV 65
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.03.2015
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1837 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 18.09.2020 09:50

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.