k.ú.: 665282 - Trávník u Kladorub - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 1209145
zahrada 98 66089
ovoc. sad 3 11302
travní p. 142 253729
lesní poz 18 76430
vodní pl. tok přirozený 13 4384
zast. pl. zbořeniště 7 2064
zast. pl. 99 26348
ostat.pl. jiná plocha 34 21535
ostat.pl. manipulační pl. 16 18349
ostat.pl. neplodná půda 122 97936
ostat.pl. ostat.komunikace 50 40062
ostat.pl. silnice 3 17145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 13194
Celkem KN 859 1857712
Par. KMD 859 1857712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 96
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 189
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 23.09.2020 14:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička