k.ú.: 665266 - Kladno u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571580 - Kladno NUTS5 CZ0531571580
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 374 1730334
zahrada 189 78503
travní p. 337 634801
lesní poz 360 1538491
vodní pl. nádrž přírodní 1 460
vodní pl. nádrž umělá 1 1212
vodní pl. tok přirozený 2 1867
vodní pl. zamokřená pl. 1 65
zast. pl. společný dvůr 2 28
zast. pl. zbořeniště 5 848
zast. pl. 143 43840
ostat.pl. jiná plocha 46 13146
ostat.pl. manipulační pl. 14 15052
ostat.pl. neplodná půda 31 16483
ostat.pl. ostat.komunikace 165 128617
ostat.pl. silnice 9 50856
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3862
Celkem KN 1685 4258465
Par. KMD 1685 4258465
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 135
LV 222
spoluvlastník 346

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2014
S-SK GS 1:2880 1839 23.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 01:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.