k.ú.: 664944 - Kladná Žilín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585459 - Luhačovice NUTS5 CZ0724585459
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 407 1777405
zahrada 123 74000
ovoc. sad 3 33170
travní p. 644 2982326
lesní poz 329 2733131
vodní pl. nádrž umělá 9 9858
vodní pl. tok přirozený 70 49983
vodní pl. zamokřená pl. 7 16748
zast. pl. společný dvůr 4 330
zast. pl. zbořeniště 4 633
zast. pl. 197 65061
ostat.pl. jiná plocha 82 25895
ostat.pl. manipulační pl. 30 43621
ostat.pl. neplodná půda 168 266716
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 346
ostat.pl. ostat.komunikace 135 150550
ostat.pl. silnice 80 29327
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5596
ostat.pl. zeleň 3 642
Celkem KN 2298 8265338
Par. KMD 2298 8265338
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 183
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 290
spoluvlastník 799

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1828 02.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:39

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.