k.ú.: 664944 - Kladná Žilín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585459 - Luhačovice NUTS5 CZ0724585459
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 407 1777405
zahrada 123 73970
ovoc. sad 3 33170
travní p. 642 2978815
lesní poz 329 2733131
vodní pl. nádrž umělá 9 9858
vodní pl. tok přirozený 70 49983
vodní pl. zamokřená pl. 7 16748
zast. pl. společný dvůr 4 330
zast. pl. zbořeniště 5 708
zast. pl. 198 66336
ostat.pl. jiná plocha 79 24547
ostat.pl. manipulační pl. 30 43621
ostat.pl. neplodná půda 170 270227
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 346
ostat.pl. ostat.komunikace 135 150578
ostat.pl. silnice 80 29327
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5596
ostat.pl. zeleň 3 642
Celkem KN 2297 8265338
Par. KMD 2297 8265338
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 184
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 287
spoluvlastník 797

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1828 02.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 22.05.2019 13:17

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.