k.ú.: 664898 - Kladeruby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542997 - Kladeruby NUTS5 CZ0723542997
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 719 3814260
zahrada 220 306037
ovoc. sad 12 36278
travní p. 216 921019
lesní poz 165 1256669
vodní pl. nádrž umělá 5 11893
vodní pl. tok přirozený 23 132450
zast. pl. zbořeniště 10 1747
zast. pl. 237 76802
ostat.pl. jiná plocha 95 29698
ostat.pl. manipulační pl. 126 94847
ostat.pl. neplodná půda 72 52208
ostat.pl. ostat.komunikace 260 143612
ostat.pl. silnice 65 55677
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5277
ostat.pl. zeleň 2 1148
Celkem KN 2228 6939622
Par. KMD 2228 6939622
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 156
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 232
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 262
spoluvlastník 368

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
KM-D 1:2000 19.05.2003 26.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 19.05.2003 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.08.2020 06:29

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.