k.ú.: 664791 - Kerhartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562394 - Česká Kamenice NUTS5 CZ0421562394
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 786688
zahrada 91 53271
travní p. 429 3847335
lesní poz 188 2048011
vodní pl. nádrž přírodní 1 4537
vodní pl. nádrž umělá 2 5031
vodní pl. tok přirozený 9 29783
vodní pl. tok umělý 10 2767
zast. pl. společný dvůr 1 92
zast. pl. zbořeniště 44 13489
zast. pl. 85 31414
ostat.pl. jiná plocha 62 180215
ostat.pl. manipulační pl. 9 69924
ostat.pl. neplodná půda 314 329678
ostat.pl. ostat.komunikace 151 133486
ostat.pl. pohřeb. 2 2536
ostat.pl. silnice 12 79616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 900
Celkem KN 1465 7618773
Par. KMD 1465 7618773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. rod.dům 47
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 85
LV 130
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2009
S-SK GS 1843 25.06.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.07.2019 05:50

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.