k.ú.: 664782 - Kelníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 592251 - Kelníky NUTS5 CZ0724592251
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 1245832
zahrada 71 54485
travní p. 364 734702
lesní poz 203 1097501
vodní pl. tok přirozený 9 27565
zast. pl. zbořeniště 14 2923
zast. pl. 117 58589
ostat.pl. jiná plocha 143 218228
ostat.pl. manipulační pl. 44 27938
ostat.pl. neplodná půda 127 173446
ostat.pl. ostat.komunikace 53 116433
ostat.pl. silnice 76 24245
ostat.pl. zeleň 31 58552
Celkem KN 1614 3840439
Par. DKM 1201 2756394
Par. KMD 413 1084045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 54
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 111
LV 141
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.03.2016
DKM-KPÚ 27.02.2009 1:1000 27.03.2009 *)
KM-D 1:1000 24.05.2001 01.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 24.05.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 08:44

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.