k.ú.: 664766 - Kelč-Staré Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542989 - Kelč NUTS5 CZ0723542989
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 736 2724165
zahrada skleník-pařeniš. 1 62
zahrada 418 271411
ovoc. sad 17 66502
travní p. 453 1275194
lesní poz 30 60529
vodní pl. nádrž umělá 3 5918
vodní pl. rybník 6 17937
vodní pl. tok přirozený 39 81778
zast. pl. zbořeniště 4 718
zast. pl. 398 121825
ostat.pl. jiná plocha 103 26082
ostat.pl. manipulační pl. 66 50375
ostat.pl. neplodná půda 236 247353
ostat.pl. ostat.komunikace 171 104616
ostat.pl. pohřeb. 2 12566
ostat.pl. silnice 66 64323
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1004
ostat.pl. zeleň 1 418
Celkem KN 2752 5132776
Par. KMD 2752 5132776
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 276
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
Celkem BUD 383
LV 509
spoluvlastník 695

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 29.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.12.2019 03:45

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.