k.ú.: 664723 - Kejnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541826 - Kejnice NUTS5 CZ0322541826
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 523 1999008
zahrada 80 54896
ovoc. sad 2 6105
travní p. 310 896835
lesní poz 111 280252
vodní pl. nádrž přírodní 2 8480
vodní pl. nádrž umělá 3 56849
vodní pl. rybník 5 85109
vodní pl. tok přirozený 19 6004
vodní pl. tok umělý 13 2957
vodní pl. zamokřená pl. 4 6712
zast. pl. společný dvůr 1 222
zast. pl. 94 44971
ostat.pl. jiná plocha 23 21757
ostat.pl. manipulační pl. 25 24976
ostat.pl. neplodná půda 179 120904
ostat.pl. ostat.komunikace 71 62460
ostat.pl. silnice 4 25398
Celkem KN 1469 3703895
Par. KMD 1469 3703895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 91
LV 121
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.02.2012
S-SK GS 1:2880 1837 15.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 22:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.