k.ú.: 664588 - Kbel u Přeštic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557871 - Kbel NUTS5 CZ0324557871
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1186 3378199
zahrada 189 137948
travní p. 700 820586
lesní poz 81 744911
vodní pl. nádrž umělá 3 4851
vodní pl. tok přirozený 26 11020
vodní pl. tok umělý 17 2442
vodní pl. zamokřená pl. 21 14929
zast. pl. zbořeniště 1 907
zast. pl. 143 86935
ostat.pl. jiná plocha 260 132786
ostat.pl. manipulační pl. 20 13820
ostat.pl. neplodná půda 76 33809
ostat.pl. ostat.komunikace 155 77788
ostat.pl. pohřeb. 4 4755
ostat.pl. silnice 3 44795
ostat.pl. zeleň 9 253
Celkem KN 2894 5510734
Par. KMD 2894 5510734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 95
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 140
LV 230
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2010
S-SK GS 1:2880 1837 19.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 23.09.2020 22:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička