k.ú.: 664561 - Kbel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535451 - Benátky nad Jizerou NUTS5 CZ0207535451
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21152 - Benátky nad Jizerou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 3262533
zahrada 199 110843
ovoc. sad 3 4953
travní p. 18 129303
lesní poz 57 6112516
vodní pl. nádrž umělá 1 320
vodní pl. tok přirozený 3 40678
vodní pl. tok umělý 3 19888
vodní pl. zamokřená pl. 1 91
zast. pl. zbořeniště 8 2288
zast. pl. 248 75922
ostat.pl. dálnice 28 118185
ostat.pl. jiná plocha 80 1327275
ostat.pl. manipulační pl. 17 8405
ostat.pl. neplodná půda 19 57258
ostat.pl. ostat.komunikace 70 113290
ostat.pl. silnice 31 41712
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2930
ostat.pl. zeleň 15 31735
Celkem KN 1132 11460125
Par. DKM 1132 11460125
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 135
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 58
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 245
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 328
spoluvlastník 494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.09.2013 1:1000 27.09.2013 *)
DKM 1:1000 31.10.2012 DKM na čísti území - intravilán
DKM 1:1000 30.12.1996 DKM na části území - bývalý VÚ Mladá.
THM-G 1:2000 31.12.1978 27.09.2013
ZMVM 1:1000 31.12.1978 31.10.2012
S-SK GS 1:2880 1842 30.12.1978 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 29.09.2020 06:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička