k.ú.: 664537 - Katusice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536008 - Katusice NUTS5 CZ0207536008
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 7224492
zahrada 250 146114
ovoc. sad 2 15877
travní p. 68 216528
lesní poz 129 873939
vodní pl. nádrž umělá 2 6255
vodní pl. tok přirozený 3 717
vodní pl. tok umělý 6 2917
zast. pl. zbořeniště 7 2320
zast. pl. 341 136676
ostat.pl. dráha 6 48004
ostat.pl. jiná plocha 104 66436
ostat.pl. manipulační pl. 71 71068
ostat.pl. neplodná půda 41 37969
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 9957
ostat.pl. ostat.komunikace 113 127072
ostat.pl. pohřeb. 1 2086
ostat.pl. silnice 24 135451
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20238
ostat.pl. zeleň 11 42497
Celkem KN 1498 9186613
Par. DKM 1498 9186613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 152
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. rod.dům 47
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 4
Celkem BUD 327
byt.z. byt 37
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 38
LV 441
spoluvlastník 740

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.09.2019 1:1000 26.09.2019 *) KPÚ na části území
DKM 1:1000 06.12.2017
FÚO 1:2000 01.01.1975 26.09.2019 1:2000
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 18.09.2020 10:07

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.