k.ú.: 664499 - Kateřinice u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542946 - Kateřinice NUTS5 CZ0723542946
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 713 1399107
zahrada 331 170636
travní p. mez, stráň 1 1545
travní p. 1741 2849460
lesní poz 699 8172667
vodní pl. nádrž umělá 1 3832
vodní pl. tok přirozený 73 55294
vodní pl. zamokřená pl. 3 102
zast. pl. společný dvůr 1 313
zast. pl. zbořeniště 38 3200
zast. pl. 570 119425
ostat.pl. jiná plocha 163 54871
ostat.pl. manipulační pl. 15 7493
ostat.pl. neplodná půda 496 298103
ostat.pl. ostat.komunikace 217 207070
ostat.pl. silnice 13 17411
Celkem KN 5075 13360529
Par. KMD 5075 13360529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 338
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 83
rozestav. 3
Celkem BUD 556
byt.z. byt 25
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 32
LV 756
spoluvlastník 1215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.08.2017
KM-D 1:2000 04.11.2002 07.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 04.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.07.2020 20:31

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.