k.ú.: 664448 - Žlíbek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556432 - Kašperské Hory NUTS5 CZ0322556432
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 341619
zahrada 10 2289
travní p. 75 708572
lesní poz ostat.komunikace 3 8025
lesní poz 108 2834575
zast. pl. společný dvůr 1 86
zast. pl. zbořeniště 12 3872
zast. pl. 33 11365
ostat.pl. jiná plocha 10 89485
ostat.pl. neplodná půda 75 97733
ostat.pl. ostat.komunikace 36 37231
ostat.pl. silnice 1 10312
Celkem KN 387 4145164
PK 4 4937
GP 4 39823
Celkem ZE 8 44760
Par. KMD 177 2816730
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 33
LV 53
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2016
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.07.2019 05:28

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.