k.ú.: 664430 - Tuškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556432 - Kašperské Hory NUTS5 CZ0322556432
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 125811
zahrada 16 16165
ovoc. sad 1 4976
travní p. 60 681452
lesní poz 120 927954
vodní pl. nádrž umělá 1 483
zast. pl. zbořeniště 3 565
zast. pl. 25 14592
ostat.pl. jiná plocha 28 30460
ostat.pl. manipulační pl. 6 5730
ostat.pl. neplodná půda 72 65933
ostat.pl. ostat.komunikace 27 38592
ostat.pl. silnice 6 28084
Celkem KN 373 1940797
Par. DKM 218 1000745
Par. KMD 155 940052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 25
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 54
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2015
DKM-KPÚ 1:1000 17.12.2014
S-SK GS 1:2880 1837 17.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 22:50

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.