k.ú.: 664421 - Opolenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556432 - Kašperské Hory NUTS5 CZ0322556432
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 532787
zahrada 53 13754
travní p. 61 655088
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz 111 1925173
vodní pl. tok přirozený 7 64566
vodní pl. tok umělý 1 79
zast. pl. společný dvůr 2 74
zast. pl. zbořeniště 6 1373
zast. pl. 41 11167
ostat.pl. jiná plocha 41 43824
ostat.pl. manipulační pl. 2 5014
ostat.pl. neplodná půda 81 80591
ostat.pl. ostat.komunikace 56 66864
ostat.pl. silnice 3 36693
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9784
Celkem KN 491 3446876
Par. KMD 491 3446876
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 42
LV 57
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2014
S-SK GS 1:2880 1837 28.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.07.2019 21:37

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.