k.ú.: 664413 - Lídlovy Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556432 - Kašperské Hory NUTS5 CZ0322556432
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 737654
zahrada 4 2482
travní p. 73 912331
lesní poz les(ne hospodář) 165 3594078
lesní poz 85 641862
vodní pl. tok přirozený 8 21073
zast. pl. zbořeniště 10 5674
zast. pl. 32 15255
ostat.pl. jiná plocha 23 103534
ostat.pl. manipulační pl. 18 38530
ostat.pl. neplodná půda 96 97085
ostat.pl. ostat.komunikace 63 101548
ostat.pl. silnice 2 11310
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2037
Celkem KN 607 6284453
PK 48 141303
GP 6 58504
Celkem ZE 54 199807
Par. DKM 23 59812
Par. KMD 455 5331584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 11
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 32
LV 38
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.04.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 09.08.2022 01:05

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.