k.ú.: 664413 - Lídlovy Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556432 - Kašperské Hory NUTS5 CZ0322556432
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 737407
zahrada 4 2482
travní p. 72 917289
lesní poz 248 4237416
vodní pl. tok přirozený 6 19560
zast. pl. zbořeniště 10 5674
zast. pl. 31 15248
ostat.pl. jiná plocha 23 103534
ostat.pl. manipulační pl. 18 38530
ostat.pl. neplodná půda 88 94599
ostat.pl. ostat.komunikace 62 98743
ostat.pl. silnice 2 11310
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2037
Celkem KN 592 6283829
PK 48 141303
GP 10 59612
Celkem ZE 58 200915
Par. KMD 455 5339522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 31
LV 36
spoluvlastník 46

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.04.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 16:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.