k.ú.: 664391 - Kašperské Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556432 - Kašperské Hory NUTS5 CZ0322556432
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 1068633
zahrada 490 292762
ovoc. sad 15 129896
travní p. 493 3497574
lesní poz 306 4829888
vodní pl. nádrž umělá 3 5226
vodní pl. tok přirozený 11 22862
vodní pl. tok umělý 3 1465
vodní pl. zamokřená pl. 2 2975
zast. pl. společný dvůr 11 921
zast. pl. zbořeniště 9 7294
zast. pl. 609 188937
ostat.pl. jiná plocha 200 147935
ostat.pl. manipulační pl. 76 86352
ostat.pl. neplodná půda 402 365644
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 821
ostat.pl. ostat.komunikace 280 314160
ostat.pl. pohřeb. 4 5501
ostat.pl. silnice 28 81166
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 238422
ostat.pl. zeleň 20 16696
Celkem KN 3070 11305130
EN 3 3571
PK 219 818509
GP 234 1465064
Celkem ZE 456 2287144
Par. DKM 1891 1127952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 282
č.p. byt.dům 36
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 45
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 604
byt.z. byt 235
byt.z. garáž 39
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 5
Celkem JED 287
LV 879
spoluvlastník 1499

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.07.2010
THM-V 1:1000 05.06.1970 19.07.2010 map. intr.
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.09.2020 15:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička