k.ú.: 664383 - Dolní Dvorce u Kašperských Hor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556432 - Kašperské Hory NUTS5 CZ0322556432
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 90707
zahrada 4 2736
travní p. 124 1107124
lesní poz 73 1164224
zast. pl. zbořeniště 6 683
zast. pl. 23 9561
ostat.pl. jiná plocha 16 23083
ostat.pl. manipulační pl. 5 3118
ostat.pl. neplodná půda 64 36705
ostat.pl. ostat.komunikace 32 42754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 637
Celkem KN 354 2481332
Par. KMD 354 2481332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 23
LV 32
spoluvlastník 46

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2014
S-SK GS 1:2880 1837 10.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 20:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.