k.ú.: 664375 - Červená u Kašperských Hor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556432 - Kašperské Hory NUTS5 CZ0322556432
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 585081
zahrada 25 13532
travní p. 110 951826
lesní poz les s budovou 1 35
lesní poz les(ne hospodář) 31 102753
lesní poz 337 11004726
vodní pl. nádrž umělá 2 449
vodní pl. tok přirozený 7 16133
zast. pl. zbořeniště 10 2698
zast. pl. 55 17381
ostat.pl. jiná plocha 25 25560
ostat.pl. manipulační pl. 18 24414
ostat.pl. neplodná půda 165 182844
ostat.pl. ostat.komunikace 90 119357
ostat.pl. silnice 11 12940
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13736
Celkem KN 917 13073465
PK 83 194546
GP 173 615074
Celkem ZE 256 809620
Par. KMD 630 11253596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 56
LV 72
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2014
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 01:40

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.