k.ú.: 664332 - Újezd u Kasejovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557862 - Kasejovice NUTS5 CZ0324557862
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 2026314
zahrada 72 47243
travní p. 115 840383
lesní poz 55 261495
vodní pl. nádrž umělá 4 3735
vodní pl. rybník 1 243073
vodní pl. tok přirozený 5 12282
zast. pl. zbořeniště 3 250
zast. pl. 92 45141
ostat.pl. jiná plocha 50 32064
ostat.pl. manipulační pl. 10 56362
ostat.pl. neplodná půda 24 66688
ostat.pl. ostat.komunikace 74 74543
ostat.pl. silnice 5 17258
ostat.pl. zeleň 25 1488
Celkem KN 596 3728319
EN 2 132
PK 936 2724607
Celkem ZE 938 2724739
Par. KMD 338 433620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 42
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 87
LV 122
spoluvlastník 191

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2027.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 08.08.2022 23:46

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.