k.ú.: 664227 - Kařez - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559903 - Kařez NUTS5 CZ0326559903
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 3101
orná půda 276 2640686
zahrada 382 287939
travní p. mez, stráň 2 5161
travní p. 252 1094741
lesní poz les s budovou 2 120
lesní poz 11 134345
vodní pl. nádrž umělá 11 26547
vodní pl. rybník 16 537750
vodní pl. tok přirozený 57 13901
vodní pl. tok umělý 19 10073
vodní pl. zamokřená pl. 6 26505
zast. pl. zbořeniště 4 1048
zast. pl. 443 138081
ostat.pl. dráha 22 160725
ostat.pl. dálnice 22 162211
ostat.pl. jiná plocha 107 229928
ostat.pl. manipulační pl. 15 69601
ostat.pl. mez, stráň 2 904
ostat.pl. neplodná půda 6 25728
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 3090
ostat.pl. ostat.komunikace 119 126524
ostat.pl. silnice 24 149642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18981
ostat.pl. zeleň 3 847
Celkem KN 1808 5868179
Par. DKM 1808 5868179
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 245
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 438
byt.z. byt 9
obč.z. byt 19
Celkem JED 28
LV 500
spoluvlastník 744

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2006
ZMVM 1:2000 04.12.1986 16.06.2006
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 01.10.2020 07:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička