k.ú.: 663816 - Karpentná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 800 1467106
zahrada 256 197802
travní p. 730 950060
lesní poz 211 2074942
vodní pl. nádrž přírodní 1 137
vodní pl. tok přirozený 6 5660
vodní pl. zamokřená pl. 6 4087
zast. pl. společný dvůr 10 7292
zast. pl. zbořeniště 17 2182
zast. pl. 319 86968
ostat.pl. jiná plocha 80 83954
ostat.pl. manipulační pl. 2 604
ostat.pl. neplodná půda 138 84011
ostat.pl. ostat.komunikace 199 105042
ostat.pl. pohřeb. 3 2839
ostat.pl. silnice 7 27598
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 4129
Celkem KN 2794 5104413
Par. KMD 2794 5104413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 209
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 59
rozestav. 2
Celkem BUD 319
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 453
spoluvlastník 783

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2014
KM-D 1:2000 27.03.2002 29.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 27.03.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 19.08.2019 20:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.