k.ú.: 663778 - Karolinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542911 - Karolinka NUTS5 CZ0723542911
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 468 704023
zahrada 291 233420
ovoc. sad 1 3925
travní p. mez, stráň 15 28112
travní p. 2122 6695289
lesní poz les s budovou 1 58
lesní poz 1686 31248729
vodní pl. nádrž umělá 7 483531
vodní pl. tok přirozený 157 255236
vodní pl. zamokřená pl. 3 491
zast. pl. společný dvůr 3 2470
zast. pl. zbořeniště 36 4291
zast. pl. 1289 311177
ostat.pl. dráha 7 58041
ostat.pl. jiná plocha 343 220776
ostat.pl. manipulační pl. 51 108133
ostat.pl. neplodná půda 779 1176328
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 838
ostat.pl. ostat.komunikace 865 632345
ostat.pl. silnice 80 62990
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 67101
ostat.pl. zeleň 14 17682
Celkem KN 8240 42314986
Par. KMD 8240 42314986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 263
č.p. byt.dům 31
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 13
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 25
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 274
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če garáž 267
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 173
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 1273
byt.z. byt 465
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 12
Celkem JED 485
LV 1598
spoluvlastník 2717

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.12.2019 01:55

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.