k.ú.: 663778 - Karolinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542911 - Karolinka NUTS5 CZ0723542911
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 469 704023
zahrada 291 232325
ovoc. sad 1 3925
travní p. mez, stráň 20 60919
travní p. 2128 6697519
lesní poz les s budovou 1 58
lesní poz 1636 31251884
vodní pl. nádrž umělá 7 483531
vodní pl. tok přirozený 156 254923
vodní pl. zamokřená pl. 3 491
zast. pl. společný dvůr 3 2470
zast. pl. zbořeniště 36 4291
zast. pl. 1289 311015
ostat.pl. dráha 7 58041
ostat.pl. jiná plocha 348 223676
ostat.pl. manipulační pl. 51 106869
ostat.pl. neplodná půda 770 1134157
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 838
ostat.pl. ostat.komunikace 868 632353
ostat.pl. silnice 80 62990
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 67101
ostat.pl. zeleň 14 17682
Celkem KN 8200 42311081
Par. KMD 8200 42311081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 262
č.p. byt.dům 30
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 13
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 25
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 274
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če garáž 267
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 171
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 1272
byt.z. byt 465
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 12
Celkem JED 485
LV 1593
spoluvlastník 2727

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.07.2020 20:31

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.