k.ú.: 663697 - Březová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 537870 - Březová NUTS5 CZ0412537870
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 494
zahrada 108 56432
travní p. 118 102180
lesní poz les(ne hospodář) 46 1015502
lesní poz 3 38503
vodní pl. nádrž umělá 1 408583
vodní pl. tok přirozený 2 70146
vodní pl. tok umělý 2 29806
vodní pl. zamokřená pl. 1 3364
zast. pl. společný dvůr 3 152
zast. pl. 265 63277
ostat.pl. jiná plocha 86 46621
ostat.pl. manipulační pl. 21 37400
ostat.pl. neplodná půda 101 124172
ostat.pl. ostat.komunikace 45 40591
ostat.pl. pohřeb. 1 401
ostat.pl. silnice 9 19817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15603
ostat.pl. zeleň 6 9973
Celkem KN 823 2083017
Par. DKM 823 2083017
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 30
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če výroba 9
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 261
byt.z. byt 78
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 94
LV 321
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2006
THM-V 1:2000 01.01.1982 14.12.2006
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.10.2019 09:59

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.