k.ú.: 663549 - Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554961 - Karlovy Vary NUTS5 CZ0412554961
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 60698
zahrada 191 116451
travní p. 117 482916
vodní pl. nádrž umělá 1 1033
vodní pl. tok přirozený 1 23964
zast. pl. společný dvůr 1 387
zast. pl. zbořeniště 12 4702
zast. pl. 786 298473
ostat.pl. dráha 2 78846
ostat.pl. jiná plocha 276 334966
ostat.pl. manipulační pl. 85 359080
ostat.pl. neplodná půda 35 25162
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 131
ostat.pl. ostat.komunikace 261 272993
ostat.pl. silnice 67 121888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 305840
ostat.pl. zeleň 21 34956
Celkem KN 1883 2522486
Par. DKM 1883 2522486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 169
č.p. byt.dům 60
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 37
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 262
bez čp/če jiná st. 95
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 755
byt.z. byt 440
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. ateliér 17
obč.z. byt 160
obč.z. dílna 4
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 646
LV 1133
spoluvlastník 1933

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2010
THM-V 1:1000 01.01.1970 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.10.2019 10:28

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.