k.ú.: 663549 - Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554961 - Karlovy Vary NUTS5 CZ0412554961
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 60175
zahrada 192 116421
travní p. 120 482838
vodní pl. nádrž umělá 1 1033
vodní pl. tok přirozený 1 23964
zast. pl. společný dvůr 1 387
zast. pl. zbořeniště 11 4657
zast. pl. 788 295140
ostat.pl. dráha 2 78846
ostat.pl. jiná plocha 286 340169
ostat.pl. manipulační pl. 90 357561
ostat.pl. neplodná půda 35 25162
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 131
ostat.pl. ostat.komunikace 272 273306
ostat.pl. silnice 67 121888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 305840
ostat.pl. zeleň 21 34956
Celkem KN 1916 2522474
Par. DKM 1916 2522474
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 165
č.p. byt.dům 60
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 43
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 262
bez čp/če jiná st. 94
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 758
byt.z. byt 440
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. ateliér 17
obč.z. byt 170
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 657
LV 1160
spoluvlastník 1995

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2010
THM-V 1:1000 01.01.1970 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 15.07.2020 04:49

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.