k.ú.: 663379 - Karlovice u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 587052 - Karlovice NUTS5 CZ0724587052
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 320 964271
zahrada 132 62154
ovoc. sad 1 1164
travní p. 84 89230
lesní poz 50 757310
vodní pl. tok přirozený 15 9362
zast. pl. společný dvůr 3 127
zast. pl. 104 37983
ostat.pl. jiná plocha 26 27705
ostat.pl. manipulační pl. 29 21408
ostat.pl. neplodná půda 42 17612
ostat.pl. ostat.komunikace 77 51871
ostat.pl. silnice 3 7932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5226
ostat.pl. zeleň 11 23402
Celkem KN 902 2076757
Par. DKM 902 2076757
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 86
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 100
LV 234
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.07.2019
DKM 1:1000 31.01.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1989 31.01.2003
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 02:22

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.