k.ú.: 663310 - Karlova Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565288 - Karlova Ves NUTS5 CZ020C565288
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21212 - Křivoklát

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 26960
zahrada 81 72739
ovoc. sad 9 16528
travní p. 69 140248
lesní poz 15 9935448
vodní pl. nádrž přírodní 1 580
vodní pl. nádrž umělá 4 2781
vodní pl. tok přirozený 4 49077
zast. pl. společný dvůr 1 285
zast. pl. zbořeniště 16 2609
zast. pl. 105 36396
ostat.pl. jiná plocha 15 30016
ostat.pl. manipulační pl. 11 4947
ostat.pl. neplodná půda 7 46237
ostat.pl. ostat.komunikace 12 34809
ostat.pl. silnice 1 7594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5842
ostat.pl. zeleň 1 7046
Celkem KN 360 10420142
Par. KMD 360 10420142
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 15
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 99
LV 121
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2017
KM-D 1:2880 01.07.2000 26.05.2017
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 29.09.2020 07:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička