k.ú.: 663255 - Ostrý Kámen - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572748 - Karle NUTS5 CZ0533572748
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 1870926
zahrada 101 79030
ovoc. sad 5 11588
travní p. 83 387563
lesní poz 41 1196947
vodní pl. nádrž přírodní 2 142
vodní pl. nádrž umělá 1 237
zast. pl. 50 10937
ostat.pl. jiná plocha 20 13108
ostat.pl. manipulační pl. 5 10689
ostat.pl. neplodná půda 18 56506
ostat.pl. ostat.komunikace 59 90728
ostat.pl. silnice 6 20386
Celkem KN 467 3748787
Par. DKM 226 2484926
Par. KMD 241 1263861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
rozestav. 1
Celkem BUD 44
LV 79
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.05.2017
DKM-KPÚ 29.12.2014 1:1000 02.01.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 13.08.2022 01:50

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.