k.ú.: 663034 - Kaňovice u Luhačovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585327 - Kaňovice NUTS5 CZ0724585327
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 968 2539283
zahrada 91 63400
ovoc. sad 2 5410
travní p. 334 592891
lesní poz 331 859631
vodní pl. tok přirozený 9 34577
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 3 1187
zast. pl. 189 84851
ostat.pl. jiná plocha 235 130698
ostat.pl. manipulační pl. 65 36958
ostat.pl. neplodná půda 293 129008
ostat.pl. ostat.komunikace 181 97797
ostat.pl. pohřeb. 1 1785
ostat.pl. silnice 66 30867
ostat.pl. zeleň 5 957
Celkem KN 2774 4609325
Par. DKM 1 41
Par. KMD 2773 4609284
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 97
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 13
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 174
LV 272
spoluvlastník 487

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.09.2017
KM-D 1:1000 09.12.2002 07.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 09.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 04:09

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.