k.ú.: 663034 - Kaňovice u Luhačovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585327 - Kaňovice NUTS5 CZ0724585327
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 968 2539437
zahrada 93 64904
ovoc. sad 2 5410
travní p. 334 592906
lesní poz 331 859631
vodní pl. tok přirozený 9 34577
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 3 1187
zast. pl. 199 84970
ostat.pl. jiná plocha 221 127950
ostat.pl. manipulační pl. 67 37740
ostat.pl. neplodná půda 292 129063
ostat.pl. ostat.komunikace 181 98092
ostat.pl. pohřeb. 1 1785
ostat.pl. silnice 66 30867
ostat.pl. zeleň 5 957
Celkem KN 2773 4609501
Par. KMD 2773 4609501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 97
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 15
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 182
LV 272
spoluvlastník 488

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.09.2017
KM-D 1:1000 09.12.2002 07.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 09.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 18:03

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.